Hur skickar man in mobiltelefonerna till oss?
Spara all viktig information du har i mobiltelefonen innan du skickar in den! Den informationen som ligger i mobiltelefonen finns det stor risk att den försvinner.