Hur skickar man in mobiltelefonerna eller surfplatta till oss?
Spara all viktig information du har i mobiltelefonen eller surfplatta innan du skickar in den! Den informationen som ligger i mobiltelefonen finns det stor risk att den försvinner.