Nokia & Microsoft

Lumia 500 & 600 serie

510 glas/touch 695:-

520 glas/touch 695:-

610 glas/touch 695:-

620 glas/touch 695:-

625 lcdmodul inc glas/touch 895:-

630 lcdmodul inc glas/touch 995:-

635 lcdmodul inc glas/touch 995:-

 Lumia 700 & 800 serie

700 lcdmodul inc glas/touch 995:-

710 glas/touch 695:-

720 lcdmodul inc glas/touch 895:-

725 lcdmodul inc glas/touch 995:-

800 lcdmodul inc glas/touch 995:-

820 glas/touch 795:-

Lumia 900 serie

900 lcdmodul inc glas/touch 995:-

910 glas/touch 995:-

920 lcdmodul inc glas/touch 995:-

925 lcdmodul inc glas/touch 1495:-

930 lcdmodul inc glas/touch 1795:-

 Lumia 1000 & Microsoft Lumia

1020 lcdmodul inc glas/touch 1795:-

1320 lcdmodul inc glas/touch 1795:-

1520 lcdmodul inc glas/touch 2395:-

Microsoft 950 lcdmodul inc glas/touch 1995:-

Microsoft 950XL lcdmodul inc glas/touch 1995:-